ข้อต่อเสียบสาย 3 ทาง V (เกลียวกลางตั้ง)


Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12
KQ2D04-M5 KQ2D06-M5
KQ2D04-M6 KQ2D06-M6
KQ2D04-01S KQ2D06-01S  KQ2D08-01S KQ2D10-01S KQ2D10-02S
KQ2D04-02S KQ2D06-02S  KQ2D08-02S KQ2D10-02S KQ2D10-03S
KQ2D06-03S  KQ2D08-03S KQ2D10-03S KQ2D10-04S
รหัสสินค้า: KQ2D หมวดหมู่:
X