ข้องอ-ขายาว เสียบสายลม


Φ4  Φ6  Φ8 Φ10  Φ12
KQ2W04-M5 KQ2W06-M5
KQ2W04-M6 KQ2W06-M6
KQ2W04-01S KQ2W06-01S KQ2W08-01S KQ2W10-01S
KQ2W04-02S KQ2W06-02S KQ2W08-02S KQ2W10-02S KQ2W12-02S
KQ2W06-03S KQ2W08-03S KQ2W10-03S KQ2W12-03S
KQ2W12-04S
รหัสสินค้า: KQ2W หมวดหมู่:
X