ข้อต่องอสองทางเสียบสาย (ปรับเกลียวยึดได้)


Tube Size Model
Φ4 KQ2LE04-00
Φ6 KQ2LE06-00
Φ8 KQ2LE08-00
Φ10 KQ2LE10-00
Φ12 KQ2LE12-00
รหัสสินค้า: KQ2LE หมวดหมู่:
X