ข้อต่อเสียบสาย สี่ทาง-ฐานตรงเกลียวนอก


Φ4  Φ6  Φ8 Φ10  Φ12
 KQ2ZD04-01S KQ2ZD06-01S  KQ2ZD08-01S
KQ2ZD04-02S KQ2ZD06-02S  KQ2ZD08-02S  KQ2ZD10-01S KQ2ZD12-02S
KQ2ZD04-03S KQ2ZD06-03S KQ2ZD08-03S  KQ2ZD10-02S KQ2ZD12-03S
 KQ2ZD08-04S  KQ2ZD10-03S KQ2ZD12-04S
รหัสสินค้า: KQ2ZD หมวดหมู่:
X