ข้อต่อสามทาง(T)


Tube Size Model
Φ4 KQ2T04-00
Φ6 KQ2T06-00
Φ8 KQ2T08-00
Φ10 KQ2T10-00
Φ12 KQ2T12-00
Φ14 KQ2T14-00
Φ16 KQ2T16-00
รหัสสินค้า: KQ2T หมวดหมู่:
X