ข้อต่อสามทาง เกลีบวนอก


Φ4  Φ6  Φ8 Φ10  Φ12
KQ2ZS04-M5 KQ2ZS06-M5 KQ2ZS08-01S  KQ2ZS10-01S
KQ2ZS04-M6 KQ2ZS06-M6  KQ2ZS08-02S  KQ2ZS10-01S KQ2ZS12-02S
KQ2ZS04-01S KQ2ZS06-01S KQ2ZS08-03S KQ2ZS10-03S  KQ2ZS12-03S
KQ2ZS04-02S KQ2ZS06-02S
รหัสสินค้า: KQ2ZS หมวดหมู่:
X