ข้อต่อเสียบสาย หกทาง-ฐานตรงเกลียวนอก


Φ4  Φ6  Φ8 Φ10  Φ12
 KQ2ZT04-01S KQ2ZT06-01S  KQ2ZT08-01S
KQ2ZT04-02S KQ2ZT06-02S  KQ2ZT08-02S  KQ2ZT10-01S KQ2ZT12-02S
KQ2ZT04-03S KQ2ZT06-03S KQ2ZT08-03S  KQ2ZT10-02S KQ2ZT12-03S
 KQ2ZT08-04S  KQ2ZT10-03S KQ2ZT12-04S
รหัสสินค้า: KQ2ZT หมวดหมู่:
X