ข้อต่อตรงเสียบสาย เกลียวใน


Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12
KQ2F04-M5 KQ2F06-M5
KQ2F04-M6 KQ2F06-M6
KQ2F04-01S KQ2F06-01S KQ2F08-01S KQ2F10-01S
KQ2F04-02S KQ2F06-02S KQ2F08-02S KQ2F10-02S KQ2F12-02S
KQ2F06-03S KQ2F08-03S KQ2F10-03S KQ2F12-03S
KQ2F12-04S
รหัสสินค้า: KQ2F หมวดหมู่:
X