ข้อต่อเสียบสายลม สปรีท คอนโทรล


Applicable
tubing OD

ΦD
Specifications Model H L1 L2 L3 L4 L5 L6 M1 S Effective cross
sectional area (mm2)
Weight (G)
2 (A) 1 (P) 1(P)-2(A) *1 2(A)-3(FC)
Φ4 4 VHK2-04F-04F 18  41 47.6 23.8 23.8 16.5 3.5 15.8  11 3.4 1.2 15
Φ4 6 VHK2-06F-04F 18 41 46 24.3 23.7 16.5 3.5 15.8 11 5.1 1.2  15
Φ6 VHK2-06F-06F 48.6 24.3 16.8 7.2  16
Φ6 8 VHK2-08F-06F 18 41 50.5 26.2 24.3  16.5 3.5 16.8 11 9 1.2  16
Φ8 VHK2-08F-08F 52.4 26.2 18.7 9.7  17
Φ8 10 VHK2-10F-08F 18 41 58.5 30.5 28 21.5 4 18.7 14 13.7 3.2  28
Φ10 VHK2-10F-10F 61 30.5 20.8 16.1  29
Φ10 12 VHK2-12F-10F 22 41 62 31.5 30.5 21.5 4 20.8 14 17  3.2  31
Φ12 VHK2-12F-12F 63 31.5 21.8 17.5  32
รหัสสินค้า: VHK2 หมวดหมู่:
X