ข้อต่องอ เสียบสาย เกลียวใน


Φ4  Φ6  Φ8 Φ10  Φ12
KQ2LF04-M5 KQ2LF06-M5
KQ2LF04-M6 KQ2LF06-M6
KQ2LF04-01S KQ2LF06-01S KQ2LF08-01S KQ2LF10-01S
KQ2LF04-02S KQ2LF06-02S KQ2LF08-02S KQ2LF10-02S KQ2LF12-02S
KQ2LF06-03S KQ2LF08-03S KQ2LF10-03S KQ2LF12-03S
KQ2LF12-04S
รหัสสินค้า: KQ2LF หมวดหมู่:
X