ข้อต่อสามทาง(Y)เสียบสาย เกลียวตั้ง


Tube size Medel
Φ4 KQ2LU04-00
Φ6 KQ2LU06-00
Φ8 KQ2LU08-00
Φ10 KQ2LU10-00
Φ12 KQ2LU12-00
รหัสสินค้า: KW2LU หมวดหมู่:
X