ข้อต่อเสียบสายลม สามทาง-ฐานตรงเกลีวนอก


Φ4  Φ6  Φ8 Φ10  Φ12
KQ2VT04-01S KQ2VT06-01S KQ2VT08-01S
KQ2VT04-02S KQ2VT06-02S KQ2VT08-02S  KQ2VT10-02S KQ2VT12-02S
KQ2VT04-03S KQ2VT06-03S KQ2VT08-03S  KQ2VT10-03S KQ2VT12-03S
KQ2VT08-04S  KQ2VT10-04S KQ2VT12-04S
รหัสสินค้า: KQ2VT หมวดหมู่:
X