ข้อต่อ ตัวอุด


Tube size Model
Φ4 KQ2P-04
Φ6 KQ2P-06
Φ8 KQ2P-08
Φ10 KQ2P-10
Φ12 KQ2P-12
รหัสสินค้า: KQ2P หมวดหมู่:
X