ข้อต่อเสียบสายลม ข้องอ 90 องศา


Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16
KQ2L04-M5 KQ2L06-M5
KQ2L04-M6 KQ2L06-M6
KQ2L04-01S KQ2L06-01S KQ2L08-01S KQ2L10-01S
KQ2L04-02S KQ2L06-02S KQ2L08-02S KQ2L10-02S KQ2L12-02S KQ2L14-02S KQ2L16-02S
KQ2L06-03S KQ2L08-03S KQ2L10-03S KQ2L12-03S KQ2L14-03S KQ2L16-02S
KQ2L12-03S KQ2L14-03S KQ2L16-03S
รหัสสินค้า: KQ2L S หมวดหมู่:
X