ข้อตตรงสายลม เกลียวนอก


Φ 4 Φ 6 Φ 8 Φ 10 Φ 12 Φ 14 Φ 16
 KQ2H04-M5 KQ2H06-M5           
 KQ2H04-M6 KQ2H06-M6           
KQ2H04-01S  KQ2H06-01S  KQ2H08-01S    KQ2H10-01S       
KQ2H04-02S  KQ2H06-02S   KQ2H08-02S   KQ2H10-02S  KQ2H12-02S   KQ2H14-02S    KQ2H16-02S 
  KQ2H06-03S   KQ2H08-03S   KQ2H10-03S   KQ2H12-03S  KQ2H14-03S    KQ2H16-03S 
        KQ2H12-04S  KQ2H14-04S   KQ2H16-04S  
รหัสสินค้า: KQH หมวดหมู่:
X