สปรีทคอนโทรล-เสียบสาย/เกลียวนอก


Applicable
tubing OD ΦD
Model Connecting thread Connector Hex Connector shape
Specification A/A1 H S L Φ Φ1 B
Φ4 AS1211F-M5-04 M5x0.8  4 3.2 8 20 (17.6)  10.8 (9.6) 9.6 12
AS1211F-01-04S 1/8″ 7.5  3.2 12 21.5 9.6 13
AS2211F-02-04S 1/4″ 10.5  4 17 25 18.4 14
Φ6 AS1211F-M5-06  M5x0.8  4  3.2 8 22.5 (1TB) 13.3 (11.8) 9.6 12
AS2211F-01-06S 1/8″  7.5  3.5  12 23 14.2 13
AS3211F-02-06S 1/4″ 10.5  4  17 24.2 18.4 14
AS3211F-03-06S 3/8″ 11  4  19 28.8 22.5 18
Φ8 AS2211F-01-08S 1/8″ 7.5  3.5  12 24.5 15.8 14.2 13
AS2211F-02-08S 1/4″  10.5 4  17 26 18.4 14
AS3211F-03-08S 3/8″  11  18 32.6 22.5 18
Φ10 AS2211F-01-10S 1/8″  7.5 3.5  12 29.6 19 14.5 12
AS1211F-02-10S 1/4″ 10.5 4  17 35.2 18.4 14
AS3211F-03-10S 3/8″ 11  18 31.6 22.5 18
AS4211F-04-10S 1/2″ 14.5  24 33.3 28 21.6
Φ12 AS3211F-03-12S 3/8″  11 4 19 32.3 21.3 22.5 18
AS4211F-04-12S 1/2″ 14.5 24 34.6 28 21.8
รหัสสินค้า: AS 11F หมวดหมู่:
X