ข้อต่อสามทาง(Y)เสียบสาย เกลียวกลาง


Φ 4 Φ 6 Φ 8 Φ 10 Φ 12
KQ2U04-M5 KQ2U06-M5
KQ2U04-M6 KQ2U04-M6
KQ2U04-01S KQ2U06-01S KQ2U08-01S KQ2U10-01S
KQ2U04-02S KQ2U06-02S KQ2U08-02S KQ2U10-02S KQ2U12-02S
KQ2U06-03S KQ2U08-03S KQ2U10-03S KQ2U12-03S
KQ2U12-04S
รหัสสินค้า: KQ2U04-M5 หมวดหมู่:
X