บอลวาล์วสเเตนเลส


BMaximum working pressure: 1000Psi

T-BV6
T-BV8
T-BV10
T-BV12
รหัสสินค้า: T-BV หมวดหมู่:
X