บอลวาล์ว สแตนเลส


Bite type ball valve  Maximum  working pressure: 1000psi

T-BVE-6 T-BVE-1/4
T-BVE-8 T-BVE-5/16
T-BVE-10 T-BVE-3/8
T-BVE-12 T-BVE-1/2
รหัสสินค้า: T-BVE หมวดหมู่:
X