บอลวาล์วสเตนเลส


Bite  type ball valve  Maximum  working pressure: 1000 Psi

T-BVU-6 T-BVU-1/4
T-BVU-8 T-BVU-5/16
T-BVU-10 T-BVU-3/8
T-BVU-12 T-BVU-1/2
รหัสสินค้า: T-BVU หมวดหมู่:
X