บอลวาล์วทองเหลือง (เกลียวนอก-นอก)


male (PT)
BVMM-1/2″
BVMM-3/4″
BVMM-1″
BVMM-1 1/2″
BVMM-2″
รหัสสินค้า: BVH-MM หมวดหมู่:
X