, ,

บอลวาล์ว 6 เหลี่ยม เกลียวใน


male(A)Xmale(B)

(PT)

1/2″X1/2″
3/4″X3/4″
3/4″X1/2″
รหัสสินค้า: GBVFF หมวดหมู่: , ,
X