, ,

ข้อต่อทองเหลือง-ตรงเกลียวนอก/นอกModel tube x tube Model tube x tube
3325×2 1/8″ x 1/8″ 3325x8x2 1/2″ x 1/8″
3325×4 1/4″ x 1/4″ 3325x8x4 1/2″ x 1/4″
3325×6 3/8″ x 3/8″ 3325x8x6 1/2″ x 3/8″
3325×8 1/2″ x 1/2″ 3325x12x4 3/4″ x 1/4″
3325×12 3/8″ x 3/8″  3325x12x6 3/4″ x 3/8″
 3325×16 1″ x 1″  3325x12x8 3/4″ x 1/2″
3325x4x2 1/4″ x 1/8″ 3325x16x6 3/4″ x 1/2″
3325x6x2 3/8″ x 1/8″ 3325x16x8 1″ x 1/2″
3325x6x4 3/8″ x 1/4″  3325x16x12 1″ x 3/4″
รหัสสินค้า: 3325 หมวดหมู่: , ,
X