, ,

บอลวาล์ว เกลียวนอก


male (A)Xmale(B)

(PT)

1/2″X1/2″
3/4″X3/4″
3/4″X1/2″
รหัสสินค้า: GBVMM หมวดหมู่: , ,
X