ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก/ใน


Suitable for tracheal outside diameter Φ D Model Connecting thread Six corners of the joint Joint shape
Specifications A/A 1 H S Φ 1 Φ L B
Φ 4 KQ2VF04-M5 M5X0.8 4 4 12 13.5 11 12 13.4
KQ2VF04-M6 M6X1.0 4.8 4
KQ2VF04-01S 1/8″ 7.5 10.5
Φ 6 KQ2VF06-M5 1/4″ 4 4 13.2 24
KQ2VF06M6 M5X0.8 4.8 4
KQ2VF06-01S M6X1.0 7.5 10.5
Φ 8 KQ2VF08-01S 1/8″ 7.5 8.7 17 17.6 15.6 28.5 16.2
KQ2VF08-02S 1/4″ 10.5 11.8
Φ 10 KQ2VF10-01S 1/8″ 7.5 10.5 20.8 18.8 31 19.2
KQ2VF10-02S 1/4″ 10.5 11.8 19
Φ 12 KQ2VF04-02S 1/4″ 10.5 11.8 22 24.8 21.3 34 21.6
KQ2VF04-03S 3/8″ 11 12.6
รหัสสินค้า: KQ2VF หมวดหมู่:
X