ข้อต่อสามสทาง(Y) เกลียวข้าง


Φ 4 Φ 6 Φ 8 Φ 10 Φ 12
KQ2Y04-M5 KQ2Y06-M5
KQ2Y04-M6 KQ2Y06-M6
   KQ2Y04-M01S KQ2Y06-01S KQ2Y08-01S KQ2Y10-01S
KQ2Y04-02S KQ2Y06-02S KQ2Y08-02S KQ2Y10-02S KQ2Y12-02S
KQ2Y06-03S KQ2Y08-03S KQ2Y10-03S KQ2Y12-03S
KQ2Y12-04S

 

รหัสสินค้า: KQ2Y หมวดหมู่:
X