, ,

ข้อทองเหลือง-สามทาง ตาไก่


Model tube x tube  Model tube x tube 
64×2 1/8″ x 1/8″ 64×8 1/2″ x 1/2″
64×3 3/16″ x 3/16″ 64×10 5/8″ x 5/8″
64×4 1/4″ x 1/4″ 64×12 3/4″ x 3/4″
64×5 5/16″ x 5/16″ 64×16 1″ x 1″
64×6 3/8″ x 3/8″
Metric
64-4MM 64-6MM 64-8MM 64-10MM
64-12M
รหัสสินค้า: BF64 หมวดหมู่: , ,
X