ข้อต่อทองเหลือง-สี่ทางเกลียวใน


Model female x female Model female x female
3950×2 1/8″ x 1/8″ 3950×6 3/8″ x 3/8″
3950×4 1/4″ x 1/4″ 3950×8 1/2″ x 1/2″
รหัสสินค้า: 3950 หมวดหมู่:
X