, ,

ข้อต่อทองเหลือง-ตรงเกลียวใน/ใน


Model tube x tube Model tube x tube
3300×2 1/8″ x 1/8″ 3300x8x2 1/2″ x 1/8″
3300×4 1/4″ x 1/4″ 3300x8x4 1/2″ x 1/4″
3300×6 3/8″ x 3/8″ 3300x8x6 1/2″ x 3/8″
3300×8 1/2″ x 1/2″ 3300x12x4 3/4″ x 1/4″
3300×12 3/8″ x 3/8″  3300x12x6 3/4″ x 3/8″
 3300×16 1″ x 1″  3300x12x8 3/4″ x 1/2″
3300x4x2 1/4″ x 1/8″ 3300x16x6 1″ x 3/8″
3300x6x2 3/8″ x 1/8″ 3300x16x8 1″ x 1/2″
3300x6x4 3/8″ x 1/4″
รหัสสินค้า: 3300 หมวดหมู่: , ,
X