, ,

ข้อต่อทองเหลือง-งอ เกลียวใน/ใน


Model female x female Model female x female
3500×2 1/8″ x 1/8″ 3500×8 1/2″ x 1/2″
3500×4 1/4″ x 1/4″ 3500×10 3/4″ x 3/4″
3500×6 3/8″ x 3/8″ 3500×12 1″ x 1″
รหัสสินค้า: 3500 หมวดหมู่: , ,
X