,

อุปการณ์ยึดท่อ|Pipe clmp


HTS*-S

Model HTS1-S-6PP HTS1-S-8PP  HTS1-S-10PP HTS1-S12PP
HTS2-S-15PP  HTS2-S-16PP  HTS2-S-18PP  
HTS3-S-20PP HTS3-S-22PP HTS3-S-25PP  
Groups 1=16mm-12mm / 2=12.7mm-18mm / 3=19mm-25.4mm
4=26.6mm-30mm / 5=32mm-42mm / 6=44.5mm-50.8mm

HTT*-T

 

Model HTT1- T-6PP HTT1-T-8PP   HTT1-T-10PP HTT1-T-12PP 
 HTT2-T-15PP  HTT2-T-16PP  HTT2-18PP  
HTT3-T-20PP  HTT3-T-22PP  HTT3-T-25PP   
Groups 1=6mm-12mm / 2=12.7mm-18mm / 3=19mm-25.4mm
4=26.6mm-30mm / 5=32mm-42mm 
รหัสสินค้า: HTS-S หมวดหมู่: ,
X