,

ชุดกรองลมระบายน้ำอัตโนมัติ|Auto drainer


Type Port Size Max. Flow rate Range of Adjustable ressure Max. Operating pressure Nominal filteration rate Note
AD202-04 PT1/2 2500 L/min 0˜10.2/kgf/cm2 ¢6 -5˜55ºC Auto drain
AD402-04 PT1/2 3000 L/min   0˜10.2/kgf/cm2 ¢6 -5˜55ºC Auto drain
HAD402-04 PT1/2 3000 L/min  0˜0.6/kgf/cm2  ¢6 -5˜55ºC Auto drain
รหัสสินค้า: AD202-04 หมวดหมู่: ,
X