,

สปริงฟุตวาล์ว ทองเหลือง


Male  PT

1/2′
3/4′
1′
1 1/2′
2′
2 1/2′
3′
4′
รหัสสินค้า: WCV-C หมวดหมู่: ,
X