, ,

บอลวาล์ว เกลียวนอก ใน


male (A) X male (B)

(PT)

1/2″X1/2″
3/4″X3/4″
3/4″X1/2″
รหัสสินค้า: GBVMF หมวดหมู่: , ,
X