,

กระบอกลมนิวเมติคส์ แกนเดี่ยว


Model Bore size Port size

Standard stork

mm

Max.Cylinder

pinciple

Piston port size Body Valve type

Max.operating

pressure

CDU6 6 M5 5 ˜ 50 2.5Kgf M3X0.5

Y-Y joint

I-I joint

CDU 0 ˜  8/kgf/cm²
 CDU10 10 M5   5 ˜ 50  4Kgf M4X0.7 
 CDU16  16  M5  5 ˜ 100 7Kgf  M5X0.8 
CDU20  20  M5    5 ˜ 100 14Kgf  M6X1 
CDU25  25  PT1/8   5 ˜ 100 28Kgf  M8X1.25 
CDU32  32  PT1/8   5 ˜ 100 44Kgf  M10X1.25 
รหัสสินค้า: CDU หมวดหมู่: ,
X