,

โซลีนอยด์วาล์ว 4V


Type Port size Effective  area Temperature CV value

Power

consumption

Position&coil

operating

pressure

Valtage
4V110-M5 M5 12mm² – 5 ˜ 5ºC  0.56  3VA

5/2 way

lnternlly pioted

acting type

Single electrical

control    

0 ˜ 9/kg/cm²                      

     DC 12V

     DC24V

     DC48V

     AC24V

     AC36V

      AC110V

     AC220V

                      

4V110-06 PT1/8 16mm²  – 5 ˜ 5ºC 0.78    3VA
4V210-06 PT1/8 30mm²  – 5 ˜ 5ºC 1.40    3VA
4V210-08 PT1/4 50mm²  – 5 ˜ 5ºC 2.80    3VA
4V310-08 PT1/4 10mm²  – 5 ˜ 5ºC 0.56    3VA

    

5/2 way

lnternlly pioted

acting type

Double electrical

control

4V310-10 PT3/8 14mm²  – 5 ˜ 5ºC 0.78    3VA
4V410-10 PT3/8 25mm²  – 5 ˜ 5ºC 1.40    3VA
4V410-15 PT1/2  50mm²  – 5 ˜ 5ºC  2.80    3VA
 4V120-06  PT1/8 7mm²   – 5 ˜ 5ºC 0.67    3VA

5/2 Way

lnternally piloted

acting type

Double electrical

control midst

closed type    

4V220-06  PT1/8  12mm²   – 5 ˜ 5ºC 0.78    3VA
4V220-08  PT1/4  18mm²   – 5 ˜ 5ºC 1.68    3VA
4V320-10  PT3/8  30mm²    – 5 ˜ 5ºC 1.68    3VA
 4V420-15  PT1/2 7mm²    – 5 ˜ 5ºC 0.67    3VA

5/3 Way

lnternally piloted

acting type

Double electrical

control midst

exhaust type    

4V130-06C  PT1/8  12mm²    – 5 ˜ 5ºC 0.78    3VA
4V230-06C  PT1/8  18mm²   – 5 ˜ 5ºC 1.68    3VA
4V230-08C  PT1/4  30mm²   – 5 ˜ 5ºC  1.68    3VA
4V330-08C  PT1/4  7mm²    – 5 ˜ 5ºC 0.67    3VA

5/3 way

lnternally piloted

 

acting type

 

Double electrical

control midst

pressure type       

4V330-10C  PT3/8  12mm²    – 5 ˜ 5ºC 0.78    3VA
4V430-15C  PT1/2  18mm²   – 5 ˜ 5ºC  1.68   3VA 
4V130-06E  PT1/8  30mm²   – 5 ˜ 5ºC  1.68   3VA
4V230-08E  PT1/4  7mm²  – 5 ˜ 5ºC  0.56    3VA
4V330-10E  PT3/8  12mm²  – 5 ˜ 5ºC  0.78    3VA
4V430-15E  PT1/2  18mm²   – 5 ˜ 5ºC  1.40    3VA
รหัสสินค้า: 4V หมวดหมู่: ,
X