ข้อต่อสามทาง(Y) เกลียวนอก


SPX4-M5 SPX8-01 SPX12-01
 SPX4-01 SPX8-02 SPX12-02
SPX4-02 SPX8-03 SPX12-03
SPX6-M5 SPX8-04 SPX12-04
SPX6-01 SPX10-01 SPX14-03
SPX6-02 SPX10-02 SPX14-04
SPX6-03 SPX10-03 SPX16-03
SPX6-04 SPX10-04 SPX16-04
รหัสสินค้า: SPX หมวดหมู่:
X