ออยคูลเลอร์


Model oil ports Water ports Refer flow range Hear trans area
OR-60 PT 3/4″ PT 3/4″ 60 0.39
OR-100 PT 3/4″ PT 3/4″ 100 0.58
OR-150 PT 1 1/4″ PT 3/4” 150 0.80
OR-250 PT 1 1/4” PT 3/4” 250 1.22
OR-350 PT 1 1/2” PT 3/4” 350 1.92
OR-600 PT 2” PT 1 1/4” 600 3.03
OR-800 PT 2” PT 1 1/4” 850 3.94
OR-1000 PT 2” PT 2” 1000 4.84
OR-1200 PT 2” PT 2” 1200 5.97
รหัสสินค้า: OR หมวดหมู่:
X