โอเวอร์โหลด|TH-N Overload Relay (TH-N Series)


Series Model Description
TH-N12 TH-N12-0.9A 0.7-1.1 (0.9A)
TH-N12-1.2A 0.9-1.5 (1.5A)
TH-N12-1.7A 1.4-2 (1.7A)
TH-N12-2.1A 1.6-2.6 (2.1A)
TH-N12-3.5A 2.8-4.4 (3.5A)
TH-N12-5A 4-6 (5A)
TH-N12-6.5A 5.2-8 (5A)
TH-N12-9A 7-11 (9A)
TH-N12-11A 9.13 (11A)
TH-N20 TH-N20-5A 4-6 (5A)
TH-N20-6.5A 5.2-8 (6.5A)
TH-N20-9A 7-11 (9A)
TH-N20-11A 9.-13 (11A)
TH-N20-15A 12-18 (15A)
TH-N20-19A 16-22 (19A)
TH-N20-30A 24-34 (30A)
รหัสสินค้า: 9S-THN12KP0.9 หมวดหมู่:
X