แมกเนติกคอนแทคเตอร์|S-N Magnetic contactor (S-N Series)


Model       Rated Operating Ourrtent (A) (AC3)  Thermal Current (AC1) Standard Auxiliary Contact  
 220-240V 380-440V 220-240V 380-440V NO NC
S-N10  11  9 2.5(3.3)  4(5.5) 20  2NO   –
S-N11 13  12  3.5(4.5) 5.5(7.5) 20  2NO  – 
S-N12  13  12  3.5(4.5) 5.5(7.5) 20  2NO  1NC 
S-N20  22  22  5.5(7.5) 11(15) 32  2NO  1NC 
S-N21  22  22  5.5(7.5) 11(15) 32  2NO  2NC 
S-N25  30  30  7.5(10) 15(20) 50  2NO  2NC 
S-N35  40  40  11(15) 18.5(25) 60  2NO  2NC 
S-N50  55  55  15(20) 22(30) 80  2NO  2NC 
S-N65  65  65  18.5(25) 30(40) 100  2NO  2NC 
รหัสสินค้า: 9S-SN35AC220 หมวดหมู่:
X