,

แผ่นปิดฐานวาล์ว |Solenoid valve Manifold 4V,4A series


Type Model Port size Stations Temperature
100M-€F 4V1€€-€€ PT1/4 1F-12F -5˜55°C
200M-€F 4V2€€-€€ PT1/4  1F-12F -5˜55°C
300M-€F 4V3€€-€€ PT3/8  1F-12F -5˜55°C
400M-€F 4V4€€-€€ PT1/2  1F-12F -5˜55°C
รหัสสินค้า: 100M-B หมวดหมู่: ,
X