เพาเวอร์ซัพพลาย|The aggregate-organ output type


Model DC voltage Rated current Rated power Ripple & Noise

DC voltage
ADJ.range

Voltage range AC Current
S-15-12 12V  1.3A 15.6W 50mvp-p  ±10%

85˜132VAC / 170˜264VAC
Selected by switch 47˜63Hz; 240˜370VDC

0.5A/115VAC
0.25A/230VAC
 S-15-24 24V 0.7A 16.8W 100mvp-p  ±10% 
 S-25-12  12V  2.1A 25.2W 100mvp-p ±10%  0.6A/115V
0.35A/230V 
 S-25-24  24V 1.1A 26.4W 100mvp-p ±10% 
 S-32-12  12V  3A 36W 100mvp-p ±10%  0.8A/115VAC
0.45A230VAC
 S-35-24  24V 1.5A 36W 120mvp-p ±10% 
S-50-12  12V 4.2 50.4W 120mvp-p  ±10% 1.3A/115VDC
0.65A/230VAC
S-50-24  24V 2.1A 50.4W 120mvp-p  ±10%
S-60-12  12V 5A 60W 120mvp-p  ±10% 1.6A/115V
0.8A/230V 
S-60-24   24V 2.5A 60W 120mvp-p  ±10%
S-75-12  12V 6A 75.6W 150mvp-p  ±10% 1.6A/115V
0.8A/230V
S-75-24 24V 3.2A 76.8W 100mvp-p  ±10%
S-100-12 12V 8.5A 102W 100mvp-p   ±10% 85˜132VAC / 180˜264VAC
Selected by switch
47˜63Hz; 255˜370VDC
2.4A/115V
1.2A/230V
S-100-24 24V 4.5A 108W 100mvp-p   ±10%
S-120-12 12V 10A 120W 100mvp-p   ±10% 2.6A/115V
1.3A/230V
S-120-24 24V 5A 120W 100mvp-p ±10% 
S-145-12 12V   12A 144W 150mvp-p  ±10%

3.2A/115VAC
1.6A/230VAC

S-145-24  24V 6A 144W 150mvp-p ±10% 
S-200-12 12V 16.5A 198W 100mvp-p  ±10% 85˜132VAC / 176˜264VAC
Selected by switch 47˜63Hz; 248˜370VDC
4.2A/115V
2.2A/230V
S-200-24  24V 8.5 204W 100mvp-p  ±10%
S-250-12 12V  20A 240W 120mvp-p  ±10% 88˜132VAC / 176˜264VAC
Selected by switch 47˜63Hz; 248˜370VDC  
6.5A/115V
4.0A/230V
S-250-24  24V 10A 240W 150mvp-p  ±10%
S-350-12 12V  29A 348W 150mvp-p  ±10% 90˜132VAC / 180˜264VAC
Selected by switch 47˜63Hz; 254˜370VDC

6.5A/115VAC
4.0A/230VAC

S-350-24 24V 14.6A 350.4W 150mvp-p ±10% 
รหัสสินค้า: 9S-S1524 หมวดหมู่:
X