เพรสเชอร์สวิทซ์|Pressure switch for refrigeration system SFC-T


Model Ranger (bar) Differential (bar) Factory Setting (Bar) Max Operating Pressure (bar) 
 Min Max Min Max  OFF ON
SFC-102T -0.5 2 0.2 0.7  0.5 16.5
SFC-103T -0.5  3 0.35 1.5  16.5
SFC-106T -0.5  0.6 16.5
SFC-106MT -0.5 6 Reset Differential ≤ 1 bar Mannual Reset  16.5
SFC-108T -0.2  7.5 0.7 20
SFC-110T 10 1 16.5
SFC-114T 14 1 10  20
SFC-116T 16 1 10  35
SFC-120T 20 2 16  13  35
SFC-130T 30 Fixed 3 to 5 bar   20  15˜17 35
SFC-130MT 30 Reset Differential ≤ 4 bar 20  Mannual Reset  35
SFC-130DT 30 3 10  20  15  35
SFC-132T 32 2 20  17  35
รหัสสินค้า: SFC-T หมวดหมู่:
X