เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (TK-Series)|


 

รุ่นและขนาด

 

 

TK4S

(กว้าง48xสูง48xลึก64.5มม)

TK4SP

(กว้าง48xสูง48xลึก72.2มม)

TK4M

(กว้าง48xสูง96xลึก64.5)

TK4H

(กว้าง48xสูง96xลึก64.5มม)

TK4W

(กว้าง96xสูง48xลึก64.5)

TK4L

(กว้าง96xสูง96xลึก64.5มม)

ไช้ไฟ 100-240 VAC   50/60Hz
แรงดันไฟที่ยอมรัับได้   90  to  110% of rated volrage
สิ้นเปลืองพลังงาน   Max.8  VA
การแสดงผล จอแสดงผล 7 Sement  สีแดง 8.5 x 17
ขนาดตัวอักษร(ก x ส)   W7 x H14 mm W9.5  x  H20  mm W7  x  H14.6  mm W8.5  x  H17  mm W11  x  H22  mm
อินพุท Anolog Voltagwe  :  0-100mV , 0-5V,  1-5V, 0-10V (4types)  /  Current  : 0-20mA (2tpes)
RTD JPt100Ω, DPt50Ω(ความต้านทานสายสูงสุด 50hm ต่อสาย)
TC K,J,E,T,L,N,U,R,C,G,PLII  (13types)
ความเที่ยงตรงการแสดงผล

TC

RTD

PV ± 0.35% or±1°C แล้วแต่ว่าค่าใดสูงกว่า          rdg±1  digit
Anolog (PV±0.5% หรือ F.S±1  digit)    
เอ๊าท์พุด รีเลย์ 250VAC  3A 1a      
SSR  11VDC +/-2V  สูงสุด 20mA     
กระแส DC4-20  mA  (Load500Ω)Accuracy  : ±0.3 % F.S     
การควบคุม Heat/Cool    ON/OFF, P , PI , PD , PID    
ฮีตเตอรีซีส Thermcoples / RTD : 1 to 100° C/°F (0.1 to 10.0°C/°F) variable, Analog  : 1 to 100 digit      
Proportional band  (P) 0.1-999.9°C       
lntegral time  (I) 9999 วินาที       
Derivative  time (D) 9999  วินาที       
ช่วงเวลาควบคุม 0.1-120.0  วินาที       
Manual Reset 0.0-100.0%       
ช่วงเวลาสุ่มวัด        50  ms
ความคงทนทานต่อแรงดันไฟแรง 200VVAC  50/60 Hz  นาน 1 นาที (ระหว่างขั้วอินพุทและขั้วไฟ)       
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน

 ขนาดความสูงคลื่น 0.75 มม. ที่ความถี่ 5-55Hz ในทิศทาง X,Y,Z นาน 2 ชั่วโมง     

 

อายุการใช้งาน

ของรีเลย์

 

ทางกล       Out 1/2 : ต่ำสุด 5 ล้านครั้ง AL 1/2 : ต่ำสุด 10 ล้านครั้ง
ทางไฟฟ้า ต่ำสุด 200,000 ครั้งที่ 250 VAC 3A  โหลดความต้านทาน
ความต้านทานของฉนวน ต่ำสุด 100Mohm ที่ 500 VDC       
สัญญาณรบกวน   สัญญาณรบกวนรูปสี่เหลี่ยมโดยเครื่องกำเนิดสัญญาณรบกวน  (ความกว้างพัลซ์ µs)±2kV  R-phasa  และ S-phase     
หน่วยความจำ  ประมาณ 10 ปี (เมื่อใช้หน่วยความจำแบบเซมิคอนคิดเตอร์ไม่ใช่ไฟเลี้ยง)      
อุณหภูมิขณะใช้งาน -10-±50°C   (ไม่เป็นน้ำแข็ง)       
อุณหภูมิขณะเก็บรักษา -20-±60°C  (ไม่เป็นน้ำแข็ง)      
ความชื้นแวดล้อม 3-85% RH       
รหัสสินค้า: TK4SS-14RR หมวดหมู่:
X