,

วาล์วสไลค์มือ|Hand slide valve HSV series slide switch (copper)


Type Port size Temperature Port type Fluid Material Valve type Pressure rang
MS-11MM PT1/8   MM Air Aluminum Alloy 5/2 way 0˜12/kgf/cm2
MS-22MM PT1/4 -5˜55ºC
MS-33MM PT3/8 -5˜55ºC
MS-44MM PT1/2 -5˜55ºC
MS-11MF PT1/8 -5˜55ºC MF
MS-22MF PT1/4 -5˜55ºC
MS-33MF PT3/8 -5˜55ºC
MS-44MF PT1/2 -5˜55ºC
MS-11FF PT1/8 -5˜55ºC FF
MS-22FF PT1/4 -5˜55ºC
MS-33FF PT3/8 -5˜55ºC
MS-44FF PT1/2 -5˜55ºC
รหัสสินค้า: MS-MM หมวดหมู่: ,
X